Τσιπούρα φρέσκια ιχθυοτροφείου  450-500γρ στή σχάρα

Τσιπούρα φρέσκια ιχθυοτροφείου 450-500γρ στή σχάρα

Κατηγορία: Σχάρας

Sit: 11,50€

Takeaway: 10,30€

Order: 210 3411461-2