Χοιρινό πρασσοσέλινο

Χοιρινό πρασσοσέλινο

Χοιρινό με πράσσο και σέλινο

Κατηγορία: Μαγειρευτά

Sit: 8,20€

Takeaway: 7,7€

Order: 210 3411461-2