Χοιρινό πρασσοσέλινο

Χοιρινό πρασσοσέλινο

Χοιρινό με πράσσο και σέλινο

Κατηγορία: Μαγειρευτά

Sit: 7,9€

Takeaway: 7,3€

Order: 210 3411461-2